Gumagamit ang site na ito ng cookies upang mapabuti ang kaginhawahan ng aming mga customer.
Tungkol sa pangangasiwa ng personal na impormasyon,Patakaran sa privacyMangyaring suriin

Sa text

Pangkalahatang-ideya ng pundasyon

Patakaran sa privacy

Hahawakan namin ang personal na impormasyon nang naaangkop tulad ng sumusunod.

Ang koleksyon ng personal na impormasyon ay kinakailangan at minimal.
Ang personal na impormasyon ay hindi gagamitin para sa mga layunin maliban sa negosyo ng Foundation.
Ang personal na impormasyon na hindi na kailangang panatilihin ay agad na tatanggalin.
Maliban kung may mga espesyal na probisyon tulad ng mga batas at regulasyon, ang personal na impormasyon ay hindi ibabahagi sa mga ikatlong partido nang walang pahintulot ng indibidwal.
Pipigilan namin ang mga aksidente tulad ng pagtagas, pagkawala, palsipikasyon, at pagkasira ng personal na impormasyon sa labas.