Gumagamit ang site na ito ng cookies upang mapabuti ang kaginhawahan ng aming mga customer.
Tungkol sa pangangasiwa ng personal na impormasyon,Patakaran sa privacyMangyaring suriin

Sa text

Abiso

Paunawa ng Pagpapatuloy ng Recruitment para sa Mga Klase ng Brass Band ng Kabataan

  • sining ng kultura

Naghahanap pa rin kami ng mga kalahok sa flute at clarinet para sa youth brass band class sa 5.

15 flute at 10 clarinets.Upang mag-apply, mangyaring gamitin ang application form sa website ng Foundation→こ ち らMangyaring magsimula sa

Bilang karagdagan, isasara namin ang aplikasyon kapag naabot namin ang kapasidad.

 

 

Bumalik sa listahan ng mga anunsyo