Gumagamit ang site na ito ng cookies upang mapabuti ang kaginhawahan ng aming mga customer.
Tungkol sa pangangasiwa ng personal na impormasyon,Patakaran sa privacyMangyaring suriin

Sa text

International exchange at multicultural coexistence

pag-aaral ng Hapon

Gagabayan ka namin sa Japanese classes para sa mga dayuhan.

Japanese language class/conversation salon

(Public interest incorporated foundation) Ito ay isang Japanese language class na itinataguyod ng Itabashi Culture and International Exchange Foundation.

★ Antas: Baguhan

詳細 は こ ち ら

Magboluntaryo sa Japanese class

Ipapakilala namin ang mga klase sa wikang Hapon na pinamamahalaan ng mga boluntaryong grupo na nagtuturo ng Japanese sa Itabashi Ward.

★ Antas: baguhan hanggang advanced

詳細 は こ ち ら