Gumagamit ang site na ito ng cookies upang mapabuti ang kaginhawahan ng aming mga customer.
Tungkol sa pangangasiwa ng personal na impormasyon,Patakaran sa privacyMangyaring suriin

Sa text

Pagtatanong

Mga katanungan sa Cultural Affairs Section

  • Pasok
  • Pagkumpirma ng nilalaman
  • magpadala ng buong

Para sa mga aplikasyon ng recruitment event,Pahina ng recruitmentMangyaring mag-apply mula sa

Patakaran sa privacyDapat Ang personal na impormasyong ibinigay ng mga customer ay maingat at ligtas na pinamamahalaan. Patakaran sa privacyKung sumasang-ayon ka, mangyaring suriin ang "Sumasang-ayon ako" at i-click ang "Kumpirmahin ang mga nilalaman ng input".
  • Maaaring hindi kami tumugon sa mga katanungan sa negosyo, direktang koreo, mga aktibidad sa pagbebenta, paninirang-puri, paninirang-puri, o kung hindi malinaw ang nilalaman.
  • Sa prinsipyo, tutugon kami sa loob ng dalawang linggo, ngunit depende sa nilalaman, maaari itong maantala.