Gumagamit ang site na ito ng cookies upang mapabuti ang kaginhawahan ng aming mga customer.
Tungkol sa pangangasiwa ng personal na impormasyon,Patakaran sa privacyMangyaring suriin

Sa text

Impormasyon sa kaganapan

Foundation information magazine na "Fureai"

Ang Foundation information magazine na "Fureai" ay isang information magazine na inilathala isang beses bawat tatlong buwan (Hunyo, Setyembre, Disyembre at Marso) ng Itabashi Culture and International Exchange Foundation.

Impormasyon sa iba't ibang mga kaganapan na ginanap sa mga pampublikong pasilidad sa Itabashi Ward, kabilang ang Itabashi Cultural Center.
Mga pag-post sa Itabashi Ward (Hunyo lamang), mga pagsingit sa pahayagan (Setyembre, Disyembre, Marso; gaganapin sa unang Biyernes ng buwan ng publikasyon), at inilalagay sa mga counter ng pampublikong pasilidad sa Itabashi Ward.
Ito ay ibinahagi nang walang bayad, kaya mangyaring tingnan.

Fureai pinakabagong isyu

Bumalik na numero

I-click ang link sa ibaba para tingnan ang mga back issue ng "Fureai"!

2023 年

2022 年

2021 年

2020 年

2019 年

2018 年

2017 年

2016 年

2015 年

2014 年

2013 年

2012 年