Gumagamit ang site na ito ng cookies upang mapabuti ang kaginhawahan ng aming mga customer.
Tungkol sa pangangasiwa ng personal na impormasyon,Patakaran sa privacyMangyaring suriin

Sa text

Abiso

Tungkol sa mga pagkakamali sa magazine ng impormasyon na "Fureai October issue"

  • Bunka Kaikan
  • berdeng butas

Tungkol sa sumusunod na pahina ng magazine ng impormasyon na "Fureai October issue" na inisyu ng Itabashi Culture and International Exchange Foundation, nagkaroon ng error sa ilan sa mga nilalaman.
Taos-puso kaming humihingi ng paumanhin para sa abala at nais naming gawin ang mga sumusunod na pagwawasto.

・P.1 "Mariko Senju Violin Recital Piano: Satoshi Yamahora Special Guest: Akira Senju with SENJU LAB Ensemble"

[Mali] Isang pangkalahatang upuan na 6,000 yen S upuanMga residente ng Itabashi ¥5,500
[Tama] Isang pangkalahatang upuan na 6,000 yen Upuan AMga residente ng Itabashi ¥5,500

Para sa karagdagang impormasyon,こ ち らMangyaring suriin mula sa.

Bumalik sa listahan ng mga anunsyo